Hovedsiden
FAQ/OSS om SPAM
Whois verktøy
Finn abuse kontakt
Om STOPPSPAM.org
SPAM filtrering
Eksterne lenker
Hjelpe oss?


Spamfilter
Filter:
Mer informasjon om bruk kommer, kontakt oss på stoppspam@stoppspam.org om du ønsker å bidra.

Les mer på:
SpamAssassin (*NIX)
Spamkiller (Windows)
SpamAssassin for Outlook/Exchange (Windows)
Spamnix for Audora (Windows)
Spamweasel (Windows)
Junkmuncher (Windows)

Blacklist databaser:
Som navnet sier er en blacklist på godt norsk en svarteliste. I disse databasene ligger bla. kjente IPer som spammere bruker, åpne releer (open relays), dynamiske hoster (adsl linjer, modem m.m.). Med en eller flere blacklists kan du blokkere spam allerede før den når spamfilteret ditt, eller du kan legge til informasjon i header så spam-filteret tagger den som spam eller gjøre dette på klientsiden.

Sendmail:
For å bruke en/flere blacklist(s) i Sendmail editerer du din sendmail.mc fil. Om linjene finnes fjerner du bare teksten "dnl" foran, ellers er det bare å legge de inn som forklart under.

Sorbs:
FEATURE(`dnsbl',`dnsbl.sorbs.net',`"554 Rejected " $&{client_addr} " found in dnsbl.sorbs.net"')dnl
Mailabuse:
FEATURE(`dnsbl', `blackholes.mail-abuse.org', `"550 Mail from " $&{client_addr} " rejected, see http://mail-abuse.org/cgi-bin/lookup?" $&{client_addr}')dnl
Spamhaus:
FEATURE(`dnsbl', `sbl.spamhaus.org', `Spam blocked see: http://spamhaus.org/')dnl
Spamcop:
FEATURE(`dnsbl', `bl.spamcop.net', `"Spam blocked see: http://spamcop.net/bl.shtml?"$&{client_addr}')dnl
Ordb relay database:
FEATURE(`dnsbl', `relays.ordb.org', `"550 Email rejected due to sending server misconfiguration"')dnl


Ønsker du å bruke andre databaser/blacklists er fremgangsmåten ofte lik de over.

Exim (>4.x):
Blacklist(s) konfigureres i exim.comf under acl_rcpt, det finnes også eksempler i eksempel-konfigurasjonsfilen.

Om du ønsker å stoppe mailen helt legger du til dette:

deny      message = Access denied - $sender_host_address\
             listed by $dnslist_domain\n$dnslist_text
        dnslists = dnsbl.sorbs.net 
Om du ikke ønsker å stoppe mailen helt kan du heller legge til en X-Warning i header så brukeren kan filtrere dette selv.
warn      message = X-Warning: $sender_host_address listed by $dnslist_domain
        log_message = Listed by $dnslist_domain
        dnslists = dnsbl.sorbs.net 
Ønsker du å bruke andre databaser/blacklists er fremgangsmåten ofte lik den over.

Postfix:

I Postfix editerer du din main.cf konfigurasjons fil til noe tilsvarende:

maps_rbl_domains = dnsbl.sorbs.net 
smtpd_client_restrictions = reject_maps_rbl 
Ønsker du å bruke andre databaser/blacklists er fremgangsmåten ofte lik den over.

Les mer på:
blackholes.mail-abuse.org
sbl.spamhaus.org
relays.ordb.org
dnsbl.sorbs.net
cbl.abuseat.org

Rapportverktøy:
Mer informasjon om bruk kommer, kontakt oss på stoppspam@stoppspam.org om du ønsker å bidra.

Les mer på:
SpamCop