Hovedsiden
FAQ/OSS om SPAM
Whois verktøy
Finn abuse kontakt
Om STOPPSPAM.org
SPAM filtrering
Eksterne lenker
Hjelpe oss?


STOPPSPAM.org
Perl:

Dette perl scriptet lagrer du f. eks. som stoppspam.cgi og gir det rettighetene 755.  Dette scriptet erstatter £ med @, det kan f. eks brukes på denne måten <a href="http://dettedomenet.tld/stoppspam.cgi?webmaster£dettedomenet.com">webmaster(a)dettedomenet.tld</a>.

PHP:

Dette PHP scriptet lagrer du f. eks som stoppspam.php.  Dette scriptet erstatter også £ med @ og kan brukes på denne måten <a href="http://dettedomenet.tld/stoppspam.php?epost=webmaster£dettedomenet.com">webmaster(a)dettedomenet.tld</a>

« TILBAKE