Hovedsiden
FAQ/OSS om SPAM
Whois verktøy
Finn abuse kontakt
Om STOPPSPAM.org
SPAM filtrering
Eksterne lenker
Hjelpe oss?


STOPPSPAM.org
Jeg beklager at vi har sendt deg spam mail som ikke var ønsket.

Vårt firma inngikk nylig avtale med N.N. i god tro om at de hadde
"vasket" sine e- postlister. Etter første utsendelse, ser vi at så ikke er
tilfelle og vi har allerede sagt opp vår avtale med selskapet. De er IKKE
seriøse, noe vi ønsker å være.

Ha en god dag, forhåpentligvis uten spammail.

Med vennlig hilsen

Kjell Arne Nygård
Daglig leder

Norsk Kontorservice Molde as
Fabrikkveien 13
N- 6415 Molde

Tlf. 0047 71 19 55 55    Fax. 0047 71 19 55 66
Web: www.nk.no E- mail: nk@nk.no
Org. no. 984 752 407mva
Hei, 

Jeg beklager at vårt firma har sendt ut mail til noen som ikke har bedt om det. Når jeg bestilte denne pakken spurte jeg selger konkret om dette var kun til firma, og det kunne de bekrefte. Jeg er kjent med bestemmelsen om at det ikke er lov å sende mail til privatpersoner som ikke har sagt seg villig til å motta slik mail. Jeg fikk opplyst at de hadde 50-60.000 e-post adresser til firmaer som hadde sagt seg villig til å motta tilbud på mail, noe jeg syntes var interessant. Med den informasjonen jeg har fått i etterkant stiller dette seg i et helt annet lys. Mvh . Bjørn Hellesylt 
ASINI 
Vi takker for din henvendelse, og vi vil be selskapet stoppe det hele
prompte. Internt vil vi ta dette opp med markedsavdelingen. BlueCom
beklager det hele overfor de som har blitt berørt.  
 
Igjen takk for hjelpen!
...............................................................

Vennlig hilsen

John-Egil Kristiansen Partner & Legal Adviser
BlueCom AS
Hei N.N. 

Takk for din henvendelse - jeg har i løpet av gårsdagen og dagen brukt betydelig tid på å besvare denne typen henvendelser. Du har helt rett i at vi her handlet i god tro, og vi beklager på det sterkeste at denne mailen i det hele tatt ble sendt. Jeg jobber nå intenst med å få satt en stopper for det hele, og vurderer selv å ta kontakt med de rette instanser ifht. selskapets fremgangsmåte. 

Håper på din forståelse for den situasjonen vi her har havnet i... 

Mvh 
Marianne Løvdal 
Markedssjef Libris 
« TILBAKE