Hovedsiden
FAQ/OSS om SPAM
Whois verktøy
Finn abuse kontakt
Om STOPPSPAM.org
SPAM filtrering
Eksterne lenker
Hjelpe oss?


STOPPSPAM.org
Web-IT AS
V/Dag Thomas Sørensen
Rypeveien 2g
3743 SKIEN



Dato: 22.04.02
Sak nr: 2002-0640 m.fl. 




Utsendelse av markedsføring via e-post uten forbrukernes forutgående samtykke – markedsføringsloven § 2b
Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest Deres brev av 08.04.02.
De bekrefter på vegne av Web-IT AS at selskapet i fremtiden vil innhente samtykke fra hver enkelt forbruker før det sendes ut markedsføring via e-post. Vi minner om at samtykket som avgis skal være frivillig, uttrykkelig og informert, jf. vårt brev av 20.03.02.
På denne bakgrunn, og under forutsetning av at samtykke innhentes på en tilfredsstillende måte, kan saken avsluttes med dette. 









Med vennlig hilsen 
for Forbrukerombudet


Bente Øverli
seksjonssjef




Gjenpart
Klagerne

 

« TILBAKE